ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Випуск 13

ЗМІСТ

I. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні

Пархоменко-Куцевіл О.І. Формування системи запобігання корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління

Семенченко Ф.Г. Демократія як політична цінність українського суспільства

Бєльська Т.В., Малюхова Ю.І. Проблеми молодого покоління: "wаithood generаtion" та NEET

Деркач С.С. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Київській області

Луняк Є.М. Французький вплив на перебіг Коліївщини в Україні

ІІ. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Tomasz Bojar-Fijałkowski On the ideas shaping European Union environmental law. Part I: from sustainable development

Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО

Панфілова Ю.М. Міжнародно-правові аспекти діяльності інституту нештатних (почесних) консулів

Крупеня І.М. "Іслам Хадхарі" або "цивілізаційний іслам": корисний досвід для України
Самойлов О.Ф.
"Подружня диктатура" як феномен міжнародних відносин (на прикладі Філіппін)

Повна версія