ЗМІСТ

проблеми міжнародних відносин

Зажигаєв Б.В. Україна – «яблуко розбрату» глобального світу (об’єкт міжнародного егоїзму і честолюбства)

Aleksandra Sinowiec Image of Russia in Polish press – study of collective representations

Самойлов О.Ф Концепція «золотого мільярда» як теоретична основа глобалізації

Рижков М.М., Мазурець Ю.О. Вплив енергетичної політики на українсько-російські міждержавні відносини

Лубська В.В. Вимір культурної вестернізації в Україні

Коцюруба К.О. Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток громадянської протесаної активності

Коломієць В.Ф., Вишневський А.І. Роль Internet-технологій у формуванні свідомості

Зажигаев Б.В. Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад?

Судак І.І. Пріоритети Канадської федерації на національному рівні, у межах Північної Америки та поза її територією

Погорська І.І., Лакішик Д.М. «Арабський вектор» сучасної зовнішньої політики США: глобальні підвалини і регіональні особливості

Мітрофанова О.О. Стратегічне партнерство Великобританії зі США

Федів Р. Політичні та економічні позиції Китаю в Африці (сучасний стан)

Яновська О.В. Російська енергетична політика: європейський вектор

Алєксєйченко О.В. Участь Російської федерації у Придністровському врегулюванні

Корнієвський О.А. Сучасні тенденції політичного життя об’єднаної Європи

Ковальова О.І. Процеси приватизації в країнах Латинської Америки: особливості та результати

Резнік Н.П. Український вибір – євроінтеграція: економічні вигоди та історичні засади

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Рижков М.М., Носенко А.С. Політична комунікація та її специфіка в міжнародних відносинах

Рябоштан Є.В. Human security” – новий академічний напрямок у європейському освітньому просторі

Шпига П.С., Рудник Р.М. Основні технології та закономірності інформаційної війни

Коломиец О.В. Глобализация нигерийской концепции национальной безопасности

Гринкевич О.О. Економіко-політичні групи: формування, еволюція анігіляція та їх роль у справах національної безпеки України

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Павлов Н.В. Русские и немцы во времени и пространстве  – партнеры или соперники (часть вторая)

Пик С.М. Дипломатія європейських держав у період Семилітньої війни 1756–1763 рр.

Пугачова Д.В. Норвезьке членство в НАТО: становлення та еволюція (кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензії на монографію проф. Б.В. Зажигаєва «Заморожена цивілізація» (Сучасний правовий трайбалізм)

Рецензії на монографію проф. О.В. Коломійця «Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації»

Рецензії аспірантів

Правила оформлення статей

Повна версія друкованого видання