ISSN 2221-5719 (Print)
ISSN 2221-9471 (Online)
ISSN 2307-7956 (CD-ROM)

Київський міжнародний університет
Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин
Збірник наукових праць

Випуск 6

КиМУ – 2013

ББК 66.4 (0)
П-78

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 6. – 320 с.

У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі, сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин; вивчаються проблеми інтеграційних процесів та залучення до них України; з’ясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, тощо.
Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.
Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv
e-mail: v.kiu.ua@gmail.com, euro_integr@kymu.edu.ua

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 28 березня 2013 р., протокол №8
Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстрований як фахове видання постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.

© Автори статей
© Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету

Науково-експертна рада:
Співголови ради:
Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичних наук, кандидат політичних наук, професор
Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор
Члени ради:
Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор
Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор
Павлов М.В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри історії та політики країн Європи і Америки МДІМВ(У) МЗС Росії (МГИМО(У) МИД РФ).
Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Редакційна колегія:
Голова редколегії:
Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор
Заступник голови редколегії:
Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент
Члени редколегії:
Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор
Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор
Головченко В.І., доктор політичних наук, професор
Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор
Гринів О.І., доктор філософських наук, професор
Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор
Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор
Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор
Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор
Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор
Іванов М.С., доктор політичних наук, професор
Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор
Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор
Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор
Некряч А.І., доктор політичних наук, професор
Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент
Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор
Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор
Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор


ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Zazhigaev Boris
Two Civilizations of the Global World

Зажигаєв Б.В.
Дві цивілізації глобального світу

Зажигаев Б.В.
Две цивилизации глобального мира

Чумаченко О.А.
Поліцейська місія Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині: розвиток інституційного виміру

Бєлоусова Н.Б., Квартенко Д.
Особливості реалізації стратегії інформаційного суспільства в Європейському Союзі

Halushko O, Oliynyk T.
Feminist Game: Ukrainian Society and European values

Галушко О.В., Олійник Т.О.
Феміністична гра: українське суспільство та європейські цінності

Клименко О.А.
Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу

Коломієць О.В.
Безпекова парадигма скандинавського нейтралітету: на прикладі Фінляндії та Швеції

Коцюруба К.О.
Концепція «smart defense» як вимушений тренд сучасного глобалізованого світу 

Кулаков А.А.
Сутність переговорного процесу в контексті сирійського питання

Лакішик Д.М.
Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє

Lubska V.
Importance of National Idea within Westernization

Пономарьова І.С., Мурза К.Г.
Специфіка дезінтеграційних тенденцій в Сомалі

Ржевська Н.Ф.
Системність в американській моделі політичного аналізу

Самарай В.П.
Моделювання безпеки міжнародних систем і міжнародної системи безпеки в теорії графів

Самойлов О.Ф.
Культурна глобалізація світу та її основні риси

Судак І.І.
Особливості реалізації зовнішньополітичного курсу Великобританії

Хонін В.М.
Мишоловка може захлопнутися: антропогенез і становлення ноосфери Землі

Шевченко А.Р.
Особливості позиціонування Швеції в ЄС

Ялі М.Х.
Розвиток американо-китайських відносин в умовах світової економічної кризи
 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Гулай В.В.
Концепти “світова змова” та “справедливий міжнародний лад” у комунікативному дискурсі Західної України на початковому етапі німецько-радянської війни

Крисенко Д.С.
Боротьба США та СРСР на Африканському Розі (1970–1980-ті рр.)

Лукашенко А.І.
Християнський дуалізм і його вплив на формування специфіки політичної сфери повсякденного життя суспільства (І–ХІ ст.)

Розумюк В.М.
Нацистська доктрина зовнішньої політики

 

Рецензії

Правила оформлення статей

Повна версія друкованого видання