Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

 

Київський міжнародний університет

 

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин

 

Збірник наукових праць

 

 

Випуск 2

 

 

 

 

КиМУ – 2011


Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

ББК 66.4 (0)

П-78

 

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 2. – 335 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, вивчаються проблеми глобалізації і інтеграційних процесів та залучення до них України, з’ясовуються питання розвитку міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, технології інформаційної війни та діяльність аналітичних інститутів, питання вестернізації і модернізації тощо.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

 

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 31 березня 2011 р., протокол №8

 

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстровано в Міністерстві Юстиції України, свідоцтво КВ №16703-5275Р від 21.05.2010 р.

Фахове видання зареєстроване постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.

Матеріали друкуються 11 мовами (українською, російською, англійською та ін.)

 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com, euro_integr@kymu.edu.ua

 

                                     ©         Автори статей

                                     ©         Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету


Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

 

 

Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор

Головченко В.І., доктор політичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор

редколегії

Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор

Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор

 

 

ЗМІСТ

 

Сучасні міжнародні відносини

Зажигаєв Б.В.

Україна на перехресті глобальної політики.

Частина 2: «Задвірки» цивілізації в центрі Європи або «самогубне державне управління»………………………..…..

Русский: часть 2, часть 1

English: part 2, part 1

Бєлоусова Н.Б.

Концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки США за адміністрації Барака Обами………………………….

Гачкевич А.О.

Основні права та обов’язки держав: концепція Л. Ейрліха

Галушко О.В.

Глобальна прагматизація міжнародних відносин

у викликах сучасної демократії……………………………….

Годлюк А.М.

Аналітичні інститути (Мозкові центри) у зовнішній політиці США……………………………………………...…...

Городня Н.Д.

Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період…………………………………………

Карпчук Н.П.

Роль Європейської Комісії у формуванні комунікаційної політики ЄС ……………………………………………………

Коломиец В.Ф.

Информациологические аспекты возникновения искусственных цифровых цивилизаций…………………..….

Куляница А.И., Коломиец О.В.

Парадигмы информациологической безопасности цивилизации……………………………………………….……

Малик І.Р.

Технології інформаційної війни та формування іміджу політика: від теорії до практики……………………….……...

Лубская В.В.

Теоретико-концептуальный анализ процессов вестернизации и модернизации……………………………….

Наконечний В.М.

Світове українство в сучасних глобалізаційних процесах….

Погорська І.І., Лакішик Д.М.

Зовнішня політика адміністрації Б. Обами в контексті американського глобального лідерства………………………

Родик Г.Ю.

Місце та роль національних меншин в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин……

Самойлов О.Ф.

Цивілізаційно-культурний аспект аналізу глобалізаційних процесів…………………………………………………………

Смирнов І.Г.

Митні вимоги до міжнародних туристів у Великій Британії..

Судак І.І.

Розвиток канадо-американської інтеграції в ХХІ ст………....

Тихомирова Є.Б.

Регіональні інформаційні і комунікаційні програми Європейського Союзу: південно-східний напрям…………...

Чумаченко О.А.

Середземноморська політика Європейського Союзу 2005–2008 роками ……………………….…………………..……….

Історія міжнародних відносин

Гулай В.В.

Люблінська угода від 9 вересня 1944 року як інструмент закріплення радянського статусу Західної України на завершальному етапі Другої світової війни в оцінках місцевого населення …………………………………………...

Рєзков М.І.

Вплив християнства на ґенезу етнополітичної культури в Українських землях доби Київської Русі….………………….

Розумюк В.М.

Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: Пелопоннеська війна…………………………………………...

Чайковська О.В.

Дансько-Прусська війна1848–1950 рр. Причини і наслідки...

 

 

 

 

 

 

6

 

 

40

 

54

 

 

67

 

 

78

 

 

89

 

 

106

 

 

118

 

 

127

 

 

141

 

 

152

 

164

 

 

179

 

 

193

 

 

205

 

219

 

236

 

 

249

 

 

264

 

 

 

 

 

281

 

 

292

 

 

302

 

320


Вимоги до оформлення статей

Інформація про Випуск 2

 

Повна версія Випуску 2