ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Збірник наукових праць

Випуск 1

КиМУ – 2010

 

Титульна сторінка

Інформація про випуск 1

 

ЗМІСТ

 

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Канцелярук Б.І.

Колізії трансформацій посттоталітарних суспільств……..…   

Некряч А.І.

Субсидіарність по-українськи: реалії та  перспективи (політологічний аналіз)……………………………………..….

Хачатурян Х.В.

Інноваційний характер державного управління в постіндустріальному суспільстві…………………………..….

Крейденко В.В.

Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи ……………………….….

Рєзков М.І.

Моделі взаємин церкви і держави в контексті політики Української держави щодо церкви…………….………….….

 

Сучасні міжнародні відносини

Зажигаєв Б.В.

Україна на перехресті глобальної політики

Частина 1: Україна та європейська система сучасних міжнародних відносин……………………………………..…..

Русский: часть 1, часть 2

English: part 1, part 2

Тихомирова Є Б.

Імідж України в контексті міжнародних рейтингів……..…...

Дорошко М.С.

Вплив політики «перезавантаження» відносин США з Російською Федерацією на переструктурування пострадянського геополітичного простору……………..……

Коломієць В.Ф.

Формування ноополітичних технологій – атрибут інформаціологічного розвитку цивілізації……………….…..

Чумаченко О.А.

Політика розширення Європейського Союзу в Західних Балканах: основні ризики та шляхи їх подолання……..…….

Габрилевич А.С.
Антикризова політика Європейського Союзу: уроки для України……………………………………………………….....

Галушко О.В.

Розвиток українсько-російських торговельно-економічних відносин (1991–2010 рр.)……………………………………....

Городня Н.Д.

Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії…………………………………………………………..…..

Лакішик Д.М.

Нова адміністрація США: проблеми і завдання…………..….

Лубська В.В.

Глобалізація та вестернізація: взаємозв’язок, взаємозалежність, незалежність чи тотожність понять?.........

Лукашенко А.І.

Проблема української самоіндентифікації в межах світових інтеграційних процесів………………………….……………..

Масльонко М.О.

Голодомор як чинник зовнішньої політики України: історія чи істерія?.....................................................................................

Наконечний В.М.

Україна в глобалізаційних та інтеграційних процесах…..…..

Разумова О.О.

Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток міжнародного туризму………………………………………....

Самойлов О.Ф.

Північно-корейська проблема в міжнародних відносинах.....

Сініченко С.В.

Деякі аспекти використання сучасних інформаційних технологій в історіографічних дослідження в Україні ……...

Судак І.І.

Особливості формування та реалізації зовнішньополітичного курсу канадської федерації ………………………..…………..

Тараненко Г.Г.

До питання дефініцій неурядових організацій………….....

 

Історія міжнародних відносин

Маделик С.М.

Історичні витоки та еволюція тероризму……………..……

Чайковська О.В.

Шлезвіг-гольштейнське питання. Дансько-прусська війна 1864 року…………………………………………………..……

 

 

 

 

 

7

 

 

23

 

 

38

 

 

 

50

 

 

63

 

 

 

 

 

76

 

90

 

 

 

108

 

 

120

 

 

132

 

 

147

 

 

160

 

 

173

 

187

 

 

205

 

 

219

 

 

232

 

248

 

 

260

 

273

 

 

285

 

 

297

 

310

 

327

 

 

 

340

 

Правила оформлення статей

Інформація про випуск

 

 

Повна версія Випуску 1