ВІСНИК КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Випуск 10

 

КиМУ – 2010

ISSN 2078-6468

ББК 66.4я5

К38

Вісник Київського міжнародного університету. Серія: міжнародні  відносини / Редколегія: А.І. Некряч (голова) та ін. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 10. – 300 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, інноваційні трансформації державного управління в Україні в умовах європейської інтеграції, аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних відносин, досліджуються процеси глобалізації та їхні прояви у сфері культури; політико-системні перетворення у східноєвропейському регіоні та у світі в цілому; здійснюється порівняльний аналіз ядерних програм Ірану та Ізраїлю; вивчаються різноманітні аспекти участі окремих держав у світовій політиці, розкриваються зовнішньоекономічні пріоритети Малайзії на сучасному етапі, євроінтеграційні процеси після ратифікації Лісабонського договору, особливості співробітництва України в межах Східного партнерства.

Окремого значення надано питанням історії міжнародних відносин, зокрема, політиці британського колоніалізму ХІХ ст., проблемі з’ясування українського питання після Другої світової війни тощо.

 

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і зовнішньої політики.

 

Редакційна колегія:

 

Голова редколегії:

Некряч А.І., доктор політичних наук, професор

 

Заступник голови редколегії:

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент

 

Члени редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Пахарєв А.А., доктор політичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Віднянський С.В., доктор історичних наук, професор

Гайдуков Л.Ф., доктор історичних наук, професор

Лопушинський І.П., доктор наук з державного управління, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Водотика С.Г., доктор історичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Фісанов В.П.,  доктор історичних наук, професор

 

 

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 25 січня  2010 р.

 

Вісник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України №2 – 05/5 від 08.06.2005 р. та №1 – 05/6 від 30.06.2005 р. Бюлетень ВАК України. – 2005. – №9. – С. 20.

 

         ©       Автори статей

         ©       Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету 

 

ЗМІСТ

 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Хачатурян Х.В.

Євроінтеграційні детермінанти інноваційних трансформацій державного управління в Україні

 

Зажигаєв Б.В.

Вплив «мутації» комунізму на глобальну систему міжнародних відносин (Екстраполяція «Імперії зла» в умовах глобального світу)

 

Алієв М.М.

Ядерні програми Ірану та Ізраїлю в контексті близькосхідного протистояння

 

Ладо Н.В.

Глобалізація і культура: точки дотику

 

Лубська В.В.

Піратство: бізнес або велика політика?

 

Маделик С.М.

Болонський процес: формування єдиного європейського простору у сфері освіти

 

Рєзков М.І.

Стан і перспективи православ’я в Україні

 

Самойлов О.Ф.

Імперативи світової політики в добу глобалізації

 

Сидорук Т.В.

Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої і праві ЄС

 

Судак І.І.

Вплив національного чинника на внутрішньополітичну ситуацію в Канадській Федерації

 

Сулейменов Т.С.

Американський чинник політико-системних перетворень у східноєвропейському регіоні

 

Чумаченко О.А.

Східне партнерство для України: наближення до ЄС  чи підміна перспективи членства

 

Шафранський А.В.

Особливості зовнішньоторговельної політики Малайзії в контексті інтеграційних процесів на території Південно-Східної Азії

 

 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Дуднік О.Я.

Участь та роль Греції в НАТО в період режиму «чорних полковників» (1967–1974)

 

Наконечний В.М.

З’ясування українського питання в Польщі: акція «Вісла» 1947 р.

 

Чайковська О.В.

Політика британського колоніалізму в другій половині ХІХ ст.

 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

 

Олійник  М. А.

Рецензія на: С. М. Рубцов. Легионы Рима на Нижнем Дунае: военная история римско-дакийских войн (конец I – начало II века нашей эры).
– СПб.: Петербургское Востоковедение; М.: Филоматис, 2003. – 255 с. (Серия «Militaria Antiqua» III)