ВІСНИК КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Випуск 9

КиМУ

2009

 

ББК 66.4я5

К38

Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія: О.І. Гринів (голова) та ін. (Серія: „Міжнародні  відносини”). – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 9. – 364 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, особливості управлінських інновацій і модернізаційних процесів в Україні в умовах євроінтеграції та глобалізаційних процесів, еволюція Балто-Чорноморських держав у контексті впливу різних цивілізацій на соціально-політичні процеси в регіоні, особливості сучасних конфліктів і миротворчих форм і способів їх запобігання, аналізуються процеси глобалізації та їхні прояви у сфері культури; розкриваються зовнішньополітичні пріоритети Туреччини на сучасному етапі, чинники впливу на посилення конфліктності в арктичному регіоні; вивчається науковий аспект гуманітарного співробітництва Україна–НАТО, двосторонні економічні відносини України з Республікою Білорусь, політика Росії та США в районі Перської затоки, Українсько-румунська прикордонна суперечка в районі острова Зміїний, проблема перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Значну увагу відведено питанням історії міжнародних відносин та проблемам історіографії.

 

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 

Редакційна колегія:

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор – голова редколегії

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент – заступник голови редколегії

Віднянський С.В., доктор історичних наук, професор – член  редколегії

Гайдуков Л.Ф., доктор історичних наук, професор – член редколегії

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор – член редколегії

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор –  член редколегії

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор – член редколегії

Некряч А.І., доктор політичних наук, професор – член редколегії

Фісанов В.П.,  доктор історичних наук, професор – член редколегії

 

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 25 вересня  2009 р.

 

Вісник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України №2 – 05/5 від 08.06.2005 р. та №1 – 05/6 від 30.06.2005 р. Бюлетень ВАК України. – 2005. – №9. – С. 20.

 

© Автори статей

            © Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету 

 

ЗМІСТ

 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Хачатурян Х.В.

Європейський концептуальний контекст управлінських інновацій в Україні

 

Лук’яненко Л.Г.

Як повернути українцеві особистість. Поняття особистості.

 

Зажигаєв Б.В.

Лімітрофна територія глобального світу (трансформації держав Балто-Чорноморського регіону в XXI столітті)

 

Радецький В.Г.

Класифікація сучасних воєнних конфліктів і види миротворчої діяльності.

 

Клімаш А.І.

Україна у вирі глобальних трансформаційних перетворень

 

Алієв М.М.

Зовнішня політика Туреччини на сучасному етапі

 

Валігурська І.Ю.

Конфліктність довкола Арктики: загальна характеристика проблеми

 

Бородієнко О.В., Ткачук Л.М.

Мегатренди світосистеми початку ХХІ сторіччя.

 

Корнілова Н.В.

Науковий аспект гуманітарного співробітництва Україна–НАТО: реалії та перспективи.

 

Ладо Н.В.

Глобалізація і культура: точки дотику

 

Левицька М.І.

Співробітництво України з Республікою Білорусь в економічній сфері

 

Рябоштан Є.В.

Проблема трансформації системи зовнішньополітичної діяльності ЄС: інституційний аспект

 

Самойлов О.Ф.

Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації.

 

Слободян Н.В.

Вплив Росії та США на систему безпеки Перської затоки на початку ХХІ ст

 

Рєзков М.І.

Українсько-румунський конфлікт навколо острова Зміїний. Ретроспективний аналіз.

 

Цибулько А.А.

Чорноморський флот Росії в Севастополі: гарант безпеки чи фактор нестабільності?

 

Корнілова В.В.

Екологічне співробітництво Україна–НАТО: сучасні напрями та перспективи подальшого розвитку.

 

 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Чайковська О.В.

Архітектоніка дипломатичного дискурсу.

 

Чумаченко О.А.

Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала на міжнародній арені в міжвоєнний період.

 

Римаренко І.В.

Проблеми зовнішньополітичних взаємин Ватикану і Німеччини в 1933–1945 роках.

 

Постемська І.А.

Участь ФРН в міжнародних миротворчих операціях в 1990-х роках.

 

Дукмас О.В.

Центральноєвропейська ініціатива: від консультаційного форуму до регіонального об’єднання держав

 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

 

Сініченко С.В.

Типологізація журналу «Русская старина» як  історіографічного джерела.