ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Випуск 8

ЗМІСТ

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО