ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Випуск 4

ЗМІСТ

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Післямова

Рецензія на статтю

Повна версія