КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АНАЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

12  травня 2011 року

Київ – 2011

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Члени оргкомітету:

1.                      Хачатурян Х.В. співголова оргкомітету, професор, ректор КиМУ;

2.                      Савченко Л.В. співголова оргкомітету, проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор;

3.                      Зажигаєв Б.В. заступник голови, кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ;

4.                      Канцелярук Б.І. голова оргкомітету, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародного розвитку АН України;

5.                      Коломієць В.Ф. заступник голови, кандидат технічних наук, професор кафедри міжнародної інформації та інформатики КиМУ;

6.                      Тіменко І.В. заступник голови, кандидат філологічних наук, професор, директор інституту міжнародних відносин;

7.                      Самарай В.П. заступник голови, кандидат технічних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації та інформатики;

8.                      Швайка М.А. доктор економічних наук, академік, заслужений діяч науки і техніки, директор науково-дослідного інституту економіки і гуманітарних проблем КиМУ;

9.                      Ржевська Н.Ф. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;

10.                   Данченко Т.В. кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, перший заступник директора Інституту міжнародних відносин КиМУ;

11.                  Павлов М.В. – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри історії і політики країн Європи і Америки МГИМО (МИД РФ)

12.                   Самотокін Б.Б. проректор з міжнародної діяльності, доктор технічних наук, професор кафедри міжнародної інформації та інформатики КиМУ;

13.                   Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент, заступник директора інституту НД і глобалізації;

14.                  Ідрісова Р.А. – кандидат географічних наук, доцент Чеченського державного університету.

15.                  Філіпенко Є.В. – доцент Гомельського державного технічного університету ім. П.О.Сухого.

 

Інформаційне забезпечення:

Чучковська Ольга Миколаївна – керівник Інформаційного центру КиМУ


 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 травня 2011 року о 13.00 в ауд.617

Регламент роботи конференції

 

1.      Доповідь на пленарному засіданні                 до 15 хвилин

2.      Доповідь на секційних засіданнях                  до 10 хвилин

3.      Повідомлення інформаційного порядку        до 5 хвилин

 

13.00 – 13.30 Реєстрація учасників конференції (ауд.618)

13.30 – 14.00 Пленарне засідання; (ауд.617)

14.00 – 17.00 Робота секцій

 

СЕКЦІЯ №1

«Принципи розмежування теоретичного та практичного аналізу в теорії міжнародних відносин»

Керівник секції: Зажигаєв Б.В. заступник голови, кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ;

Науковий секретар:Лубська В.В.

 

 

СЕКЦІЯ №2

«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»

Керівник секції: Самарай В.П. заступник голови, кандидат технічних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації та інформатики;

Науковий секретар:Подугольнікова Ю.О.

 

 

 

СЕКЦІЯ №3

«Ноополітичні технології в міжнародних відносинах»

Керівник секції: Коломієць В.Ф. заступник голови, кандидат технічних наук, професор кафедри міжнародної інформації та інформатики КиМУ;

Науковий секретар:Старченко О.В.

 

15.00 – 15.30 – Перерва (кофе брейк)

 

Обговорення

17.00-17.30 – Підведення підсумків круглого столу. Вироблення та прийняття рекомендацій. (ауд.617)


 

Засідання проводять:

 

СЕКЦІЯ №1

«Принципи розмежування теоретичного та практичного аналізу в теорії міжнародних відносин»

Керівник секції: Зажигаєв Б.В.

Науковий секретар:Лубська В.В.

1.      Анастасов О.І. – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Донецького Національного університету.
Тема: Роль домінуючих партій в транзитних суспільствах

2.      Винокурова  К.  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема:Державні органи зовнішньої політики Франції. Німеччини, Великобританії.

3.      Владова  Ю. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Основні поняття системного аналізу. Міжнародні відносини як система

4.      Воробйов  А. – студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема:«Дерево цілей»

5.      Галушко Е.В. - кандидат історичних наук, доцент  кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ
Тема: Становление нового миропорядка

6.      Долматов А.  студент 4 курсу міжнародних відносин   
Тема: Канали і важелі впливу національних політик і єврорегіональних структур

7.      Доля А. – студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Структурний контент-аналіз

8.      Дробязко  Н. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Система міжнародних відносин як динамічна система

9.      Зажигаєв Б. В. – експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, проректор з адміністративно-виховної роботи КиМУ
Тема: Політична аналітика – інструмент зміцнення вільного світу або впровадження тоталітарного правління

10.  Ибаев М.Р.преподаватель Савельевской средней школы1, Наурского р-на, Чеченской Республики.
Тема: «Вайнахская этика и история религий в международных отношениях»

11.  Козачук  С.  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Поняття суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародно-правовий статус суб’єкта міжнародних відносин

12.  Коміренко О.  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Види контент-аналізу. Змістовий контент-аналіз

13.  Коцюруба К. -  1 курс магістратури міжнародних відносин
Тема: Інформаційна безпека держави як складова національної

14.  Кутовий Я. - студент 3 курсу міжнародних відносин
Тема: Питання Близького Сходу через призму арабо-ізраїльського конфлікту

15.  Лаптєва Т. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Моделювання міжнародних відносин

16.  Лубская В.В. - викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Тема: Анализ геополитических моделей многополярного мира

17.  Манулатій  Р.– студент 4 курсу міжнародних відносин       
Тема: Взаємодія внутрішньої і зовнішньої політики

18.  Мартиросян  Л.  студентка 4 курсу міжнародних відносин 
Тема: Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності. Завдання прогнозування

19.  Мацьків З.-  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Завдання зовнішньої політики

20.  Михайленко К. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Моделювання. Системний підхід

21.  Міськова А. - студентка 3 курсу міжнародних відносин
Тема: Світова політика: проблеми і тенденції розвитку

22.  Міщук О. - студентка 3 курсу міжнародних відносин
Тема: Проблема міграційних рухів в Україні

23.  Нагорний І. – студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Механізми трансформації системи міжнародних відносин.

24.  Никорак У.  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Інтереси і цілі суб’єкта. Стратегічні і поточні цілі

25.  Остащенко  Ю. –  студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Зовнішньополітична діяльність України

26.  Рєзков М.І.  - викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Тема: Суспільна роль етнополітичної культури в системі релігійних комунікацій в Україні

27.  Різник В.  – студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Івент-аналіз

28.  Сажко І. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема:Європейська регіональна система міжнародних відносин.

29.  Самойлов О.Ф. - викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Тема: Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин в контексті глобалізації

30.  Скородинська О. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Міжнародно-правові основи європейської інтеграції

31.  Судак І.І. - кандидат історичних наук, доцент  кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ
Тема: Аналіз двосторонніх відносин Україна-ЄС

32.  Фалков  Р.  студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Інтереси явні і приховані. Методика виявлення інтересів і цілей

33.  Хорошев  О. – студент 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Дельфійський метод. Побудова сценаріїв

34.  Чайковская О.В. - доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Тема:  Природа современных международных конфликтов.

35.  Чумаченко О.А. - кандидат  історичних наук, директор Науково-дослідного інституту глобалізації та європейської інтеграції, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Тема: Політика розширення Європейського Союзу на сучасному етапі: аналіз основних викликів

36.  Шпак О. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Фактори дестабілізації системи

37.  Шуніна  А.– студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Шляхи розвитку нових незалежних держав: аналіз проблеми

38.  Яворовенко Х. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Прогнози європейської інтеграції

39.  Яушева  Ю. – студентка 4 курсу міжнародних відносин
Тема: Основні державні аналітичні центри в сфері зовнішньої політики

 


 

СЕКЦІЯ №2

«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»

Керівник секції: Самарай В.П.

Науковий секретар:Подугольнікова Ю.О.

1.      Бойко Н.В. – студентка 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Формування іміджу країни на прикладі України».

2.      Бойченко О.В. – кандидат технічних наук, доцент.
Тема: «Автоматизація інформаційних потоків в комп’ютерних системах управління».

3.      Волинський О.М. – студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Інформаційна та економічна експансія РФ на розвиток України».

4.      Галєна М. – студент 2 курсу КиМУ спеціальності Міжнародна інформація.
Тема: «Роль PR у формуванні політичного іміджу України».

5.      Гончар Б.І. – студент 3 курсу спеціальності Країнознавство КиМУ.
Тема: «Проблема захисту міжнародної інформації».

6.      Дабіжа В. В. – студентка Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (керівник Бебик В.М. доктор політичних наук, професор).
Тема: «Мас-медіа в умовах сучасних міжнародних конфліктів: пошук об’єктивних альтернатив».

7.      Достовалов В.В. – студент 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Технології маніпуляції в міжнародних відносинах».

8.      Зосимович М.В., Мазур В.І. – кандидати технічних наук, доценти кафедри Міжнародної інформації (ІМВ НАУ).
Тема: «Using stochastic simulation to estimate the political situation in Ukraine in 2003-2010».

9.      Идрисова Р.А. – к.геогр.н., доцент Чеченского государственного университета.
Тема: «Геоинформационные системы в международних отношениях».

10.  Исрапилова Т.М.  – зам. главного врача по поликлинике Муниципального управления Аргунской государственной больницы №1, Чеченская Республика.
Тема: «Аналитические исследования международной проблемы СПИД»

11.  Исрапилова П.М.  выпускник Грозненского техникума информатики и вычислительной техники, Чеченская Республика.
Тема: «Статистика в анализе международных отношений и сравнений»

12.  Казміді В.Д. – студент 3 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Комп’ютерна вірусологія: еволюція та міжнародні проблеми».

13.  Коваленко Л. – аспірантка кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
Тема: « Тенденції виборчих кампаній в ЄС: спроба аналізу та прогнозування».

14.  Козел А.М.
Тема: «Застосування кластерного аналізу індексів для оцінки інтеграційних процесів у Європі».

15.  Корень О.О. – студентка 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Міжнародні аспекти діяльності соціальних фондів України».

16.  Корольов Є.О. – студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація.
Тема:
«Теорія ігор на прикладі міжкраїнних взаємовідносин. Європейський досвід».

17.  Кублій Л.І. – к.т.н., доцент кафедри Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем НТУУ «КПІ».
Тема: «Аналіз тенденції розвитку економіки Китаю у світовому контексті».

18.  Мазіна М.М. – викладач кафедри економіки та менеджменту КиМУ.
Тема: «Інструментарій сучасної аналітичної служби».

19.  Малигін О. В. – доцент кафедри Міжнародної інформації Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук.
Тема: «Взаємозв’язок показників розвитку держави з рівнем довіри до політичних інституцій: європейський досвід».

20.  Малик І. Р. – доцент кафедри Міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук.
Тема: «Захист інформації: світовий досвід та Україна»

21.  Матусова О.М. – к.е.н., доцент кафедри Міжнародних економічних відносин КиМУ.
Тема: «Особливочті антикризової політики КНР».

22.  Матюшкіна Д.Ю. - студентка 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив спеціалізованих структур на формування міжнародних відносин».

23.  Мишляєв Т. - аспірант кафедри політології Волинського національного університету ім.. Лесі Українки.
Тема: «Бельгійська політична система як об’єкт політологічного аналізу».

24.  Мягкова О.В. – кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту.
Тема: «Інформаційно-аналітична діяльність: проблеми та перспективи».

25.  Патлашинська І. – аспірантка кафедри політології Волинського національного університету ім.. Лесі Українки.
Тема: «Порівняльний аналіз миротворчих операцій ООН та НАТО».

26.  Пупченко О.О. - студентка 3 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

27.  Родик Г.
Тема: «Механізми дипломатії як фактор без силового управління конфліктами».

28.  Руднин Р.М. - студент 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Правові аспекти захисту міжнародної інформації».

29.  Самарай В.П.к.т.н., с.н.с., доцент, завідувач кафедри Міжнародної інформації КиМУ.
Тема: «Сучасні технології в інформаційно-аналітичній діяльності».

30.  Сененко П.О. – викладач кафедри Економіки та менеджменту КиМУ.
Тема: «Проблеми реформування інформаційних систем податкової служби України з урахуванням досвіду країн світу».

31.  Сіряк А.В. - студент 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив Internet-технологій на формування свідомості молоді світу»

32.  Тихомирова Є.Б. – доктор політичних наук, професор, зав кафедри Міжнародної інформації Волинського національного університету ім.. Лесі Українки.
Тема: «Моделі регіональної політики ЄС».

33.  Филипенко Е.В. – доцент Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого.
Тема: «Использование регрессионных моделей в международном менеджменте на предприятиях».

34.  Ивановская И.В. – асистент Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого.
Тема: «Международное ценообразование на промышленных предприятиях».

35.  Хлань Я.В. – студентка 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Моделі міжгалузевого балансу».

36.  Ивановская И.В. – асистент Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого.
Тема: «Международное ценообразование на промышленных предприятиях».

 

СЕКЦІЯ №3

«Ноополітичні технології в міжнародних відносинах»

Керівник секції:Коломієць В.Ф.

Науковий секретар:Старченко О.В.

1.      Коломиец В.Ф. профессор КиМУ 
Тема: «Основы теории информациологических катастроф».

2.      Абросимова Є.І. студентка 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив інтернет-тролінгу на політичні погляди особистості».

3.      Борисенко Д.О. – студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Соціальне підприємництво у контексті захисту суспільства від інформаційних загроз».

4.      Василишин Р.Я. – студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив технологій іміджу України на міжнародні відносини»

5.      Вишневський А.І. студент 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація.
Тема: «Сучасний стан розвитку інформатизації в Україні».

6.      Гаврилюк С. – аспірантка кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
Тема: «Держава як суб’єкт маніпулювання: аналітичний огляд нацистських пропагандистських кампаній».

7.      Гулай В.В. – доцент кафедри Міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук.
Тема: «Завершальний етап Другої світової війни та майбутнє Західної України: специфіка функціонування чуток в умовах невизначеної міжнародно-правової ситуації».

8.      Дерінг Г. І. – викладач кафедри МІІ КиМУ.
Тема: «Нові тенденції розвитку ноополітичних технологій»

9.      Карпчук Н.П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Міжнародної інформації Волинського національного університету ім.. Лесі Українки.
Тема: «Жовта книга з комунікації ЄС» .

10.  Кіндер Ю.С. – викладач кафедри МІІ КиМУ.
Тема:  «Політичні технології маніпуляції»

11.  Коломієць О.В. – кандидат політичних наук, старший співробітник в/ч А-1906.
Тема: « Е- дипломатія : погляд із ХХІ століття».

37.  Исрапилова М.М. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, траспорта, связи и сельского хозяйства Мэрии г. Аргун Чеченской Республики.
Тема: «Построение международных отношений на основе религиозной толерантности»

12.  Кондратюк К.М. студент 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Національний бренд – перетворення іміджу країни на ресурс її розвитку».

13.  Коротя Д.П. - студент 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Мережеві аспекти інформаційної безпеки держави».

14.  Кудревич І.В. – студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Зовнішня політика України в умовах глобалізації».

15.  Куляниця Н. О. – провідний науковий співробітник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Тема: «Шляхи підвищення ефективності співробітництва України з міжнародним валютним фондом».

16.  Ложков А.С. – викладач кафедри Міжнародної інформації КиМУ.
Тема: «Вплив інформаційного тероризму на формування міжнародних відносин».

17.  Меланчук В.В. студент 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив інформаційних ресурсів ЄС на розвиток інформаційного суспільства в Україні».

18.  Митко А.М. – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри Міжнародної інформації Волинського національного університету ім.. Лесі Українки.
Тема: «Демократичний транзит як джерело інформаційної демократії в Україні».

19.  Пельо А. Б. – студентка 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародні економічні відносини.
Тема: «Фінансова архітектура глобалізованого світопорядку».

20.  Подугольнікова Ю.О. студентка 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив світових ЗМІ на інформаційну безпеку країн Південної Африки».

21.  Ржевська Н. Ф. – професор кафедри Міжнародної інформації ІМВ Національного авіаційного університету.
Тема: «Сфера застосування результатів стратегічного прогнозування в сучасній системі міжнародних відносин».

22.  Свідров О.М. студент 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Сучасні проблеми авторського права в глобальній мережі Інтернет».

23.  Ткачук І.В.к.т.н., заступник директора ДП «УкрЗовнішПромЕкспертиза» Міністерства Промислової Політики.
Тема: «Роль аналітичної інформації щодо кон’юнктури ринку у міжнародній економічній діяльності»

24.  Шевченко В.В. - студентка 2 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив спеціалізованих структур на формування міжнародних відносин».

25.  Шерстюк А.О. - студент 3 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Інформаційні війни в сучасному суспільстві».

26.  Фабрикант О.Б. – студентка 4 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Міжнародне законодавство у боротьбі з кіберзлочинністю».

27.  Степанова А.А. к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту КиМУ.
Тема: «Закордонний досвід функціонування кооперативних банків».

28.  Старченко О. В. – студентка 1 курсу магістратури спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Вплив інформаційних технологій на формування міжнародних відносин».

29.  Колесницька Н. М.– студентка 1 курсу ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Міжнародна інформація» Національного університету «Львівська політехніка».
Тема: «Бренд держави: деякі науково-методологічні засади визначення та позиціювання»

30.  Кіслов Д. В. – кандидат політичних наук Інститут журналістики КиМУ, кафедра теорії та історії журналістики та масової комунікації.
Тема: «Медіократія і медіотероризм в умовах сучасних міжнародних відносин».

31.  Костенко М.М. – студентка 3 курсу спеціальності Міжнародна інформація КиМУ.
Тема: «Інформаційна складова міжнародного іміджу держави».

32.  Музика О.А. – стажист-дослідник кафедри міжнародної інформації Національний університет «Львівська політехніка»

Тема: «Мозкове штурмування як метод аналізу крос-культурної взаємності»